Przegladaj obiekty z regionu:

Zabytki

ZABYTKI

Zabytkowy układ urbanistyczny miasteczka- Od czasów lokacji miasta zachował się prawie niezmieniony układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi z jego narożników ulicami. W południowej pierzei rynku znajduje się ratusz, którego zalążek powstał już w XIX wieku i pełnił funkcję wartowni. Przed Ratuszem znajduje się Pomnik upamiętniający 58 mieszkańców Piwnicznej poległych w latach 1939-1945. W pozostałych pierzejach rynku XIX-wieczne domy mieszczańskie. Pod jednym z nich są gotyckie piwnice, w których przechowywano niegdyś węgierskie wino. Według legendy system piwnic miał się ciągnąć aż pod Niemcową (1001m n.p.m.).

Na środku rynku znajduje się zabytkowa cysterna - studnia, która zaopatrywała mieszczan w wodę do użytku codziennego a później była zbiornikiem przeciwpożarowym. W roku 1801 staraniem piwniczańskiego magistratu doprowadzono tu wodę systemem drewnianych rur. Na wyposażeniu studni była sikawka, skórzane wiadra i beczki na wodę. Niestety w czasie wielkiego pożaru w 1876 roku studnia spłonęła wraz z całym wyposażeniem. Uratowała się jedynie figura św. Floriana, która wpadła do wody. Budowlę zrekonstruowano w 1913 roku, według projektu Jana Łomnickiego. Na jednym ze zwieńczeń wymalowano wówczas portret Kazimierza Wielkiego. Obecnie na studni ustawiony jest odrestaurowany konny wóz strażacki.

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

Nie znamy dokładnej daty od kiedy parafia w Piwnicznej istnieje.  W dokumencie królowej Elżbiety z 1375r. jest wyraźnie mowa o kościele parafialnym w Piwnicznej, któremu królowa wyznacza  pewne dochody z żup bocheńskich i wielickich – świątynia zatem wybudowana mogła być przez jej syna króla Kazimierza Wielkiego, założyciela Piwnicznej. Pewnym jest, że parafia piwniczańska powstała po 1 lipca 1348 roku, tj. po lokacji miasta.

Źródła historyczne z XV – XIX w. wspominają o czterech piwniczańskich kościołach:

1.       Kościółek drewniany (XV – XVIIw.)

2.       Kościółek w części murowany (spłonął w 1764r.)

3.       Kościółek murowany (spłonął w 1876 r.)

4.       Kościółek murowany (wybudowany w 1886r.)

Wszystkie kościoły były pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Parafia od początku należała do diecezji krakowskiej, w 1785r. po utworzeniu biskupstwa w Tarnowie kościół znalazł się w granicach diecezji tarnowskiej.

Obecny kościół został wybudowany w latach 1881 – 1886, przedsięwzięciem nadzorował ks. Proboszcz Maciej  Żyła.

Odpust główny odbywa się 8 września, natomiast drugorzędny 3 maja.

Obecnie obowiązki proboszcza pełni ksiądz mgr Krzysztof Czech.

W kościele znajduje się najstarszy zabytek Piwnicznej – dzwon odlany w Maasen z 1523r, ponad to obraz św. Józefa z dzieciątkiem pędzla Bolesława Barbackiego, ceramiczne staje drogi krzyżowej pochodzące z Wiednia. 

 

 

http://www.parafia.piwniczna.com/historia.php .

 Niedaleko rynku Piwnicznej, przy torach kolejowych, obok placu zabaw znajduje się cmentarz żydowski kirkut - zniszczony w czasie ostatniej wojny. Z przekazów starszych mieszkańców miasteczka wynika że, macewy żydowskie Niemcy wykorzystywali do budowy dróg, dlatego zachowały się tylko nieliczne. Prawie w centrum miasta położony jest stary cmentarz piwniczański, otoczony murem na terenie opadającym zboczami w stronę szosy i tzw. dziadowskiego potoku, z pięknym starodrzewem. Cmentarz ten funkcjonował od końca XVIII wieku do 1917 roku. Później chowano tu zasłużonych obywateli miasta oraz ekshumowane ofiary hitlerowskiej egzekucji w Kosarzyskach i na Łomnickim.

W odległości ok. 1km od centrum miasta w kierunku przejścia granicznego Mnisek, przy ulicy Węgierskiej funkcjonuje Tartak – w nim unikalna maszyna parowa z 1856 r.

Na terenie Miejscowości Zubrzyk znajduje się greckokatolicka cerkiew pw. Św. Łukasza z roku 1875. Obecnie cerkiew użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki. W Zubrzyku znajduje się również stary łemkowski cmentarz zlokalizowany przy chodniku przed wejściem do kościoła; zostawiono go na boku, więc choć groby niszczeją, jest ich więcej niż w innych wsiach. Pagórek z cerkwią jest świetnym punktem widokowym – przede wszystkim na dziewicze, gęsto zalesione stoki po słowackiej stronie Popradu.

Cerkiew grekokatolicka w Wierchomli Wielkiej z 1821r.,wybudowana w miejscu dawnej (spalonej), która wpisana jest do rejestru zabytków. Jest to najstarszy obiekt sakralny w tym rejonie – świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej, obita gontem i kryta blachą. Przetrwał kompletny ikonostas z bramkami i ikonami z II połowy XIX w o bogatej snycerce. Nieodłącznym elementem cerkwi są wolnostojące dzwonnice.

Inne interesujące miejsca i obiekty

  • Przystanek kolejowy drewniany z muru pruskiego z 1908/09 r.,

·         Zapora przeciw rumowiskowa na potoku  Czercz, kamienna o wysokości 5 m, zamykająca zbiornik o pojemności ok. 9700 m3.

·         Szałasy pasterskie na halach nad Łomnicą

·         Stara regionalna, często zabytkowa, zabudowa Kokuszki, Łomnicy, Wierchomli

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2016 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 89, W tym miesiącu: 2688
Wszystkich odwiedzin: 272026
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.